ROCKET WIDE

לקראת קיץ 2018, אל מריק מציגים את הרוקט ווייד- בן דוד של הרוקט 9 הקרבי והאהוב.

הרוקט ווייד יודע להוציא את המקסימום גם מגלים פחות גבוהים וחזקים ולכן מתאים במיוחד לגל בישראל.

הוא עושה את זה הודות לזנב וחרטום רחבים יותר מהרוקט 9 המקורי, המאפשרים חתירה קלה יותר ומהירות גבוה במיוחד על גל קטן.

הרוקט וויד הוא גלשן שכאילו נולד לגלים בארץ, ויאפשר לכם ביצועי פרפורמנס אמיתים בין אם אתם גולשים בינוניים או טימניקים מנוסים .

מידות סטנדרט

table surfboards_rocket wide.png
ROCKET-WIDE.png